ШАМПИОНАТ во

Македонско
планинско
трчање

Годишен календар на натпревари во планинско трчање верифукувани од ИТРА а поделени во неколку категории според должината на трките.
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ ВО ПЛАНИНА

Следни трки

KAMENA BABA TRAIL
33K 1850+
TRESKAVEC TRAIL
16K 800+
www.kmt.mk

Крали Марко Треилс

05. 03. 2023

ПРИЛЕП
Организатор: ТРЕКС
пријавувањето Се отворА НА 15.01.2023
TRAIL MARATHON
40K 2700+
VODNO TRAIL
27K 1400+
VODNO WALK&RUN
10K 700+
www.vodnomatka.mk

Водно-Матка Треилс

02. 04. 2023

СКОПЈЕ
Организатор: ТРЕКС
пријавувањето е отворено
OHRID ULTRA-TRAIL
107K 5000+
GALICICA ULTRA
66K 3500+
SAMOTSKA TRAIL
40K 2000+
LETNICA TRAIL
22K 1100+
www.ohridultratrail.com

Охрид Ултра Треил

27. 05. 2023

ОХРИД
Организатор: ТРЕКС
пријавувањето е отворено
STRUMINA TRAIL
22K 800+
FB page

Струмина Треил

26. 11. 2023

штип
Организатор: ТРЕКС
пријавувањето Не е отворено ЗА 2023
ШТО Е ПЛАНИНСКО ТРЧАЊЕ?

TRAIL RUN

ПОЧНИ ОД ТУКА
браво за сите учесници на

Поминати трки

Здружение ТРЕКС Скопје
info@trex.mk